'; if (strlen($_GET['BBOX'])) { $bbox=split(",", $_GET['BBOX']); $west = floatval(ereg_replace("[^-0-9\.]","",$bbox[0])); $south = floatval(ereg_replace("[^-0-9\.]","",$bbox[1])); $east = floatval(ereg_replace("[^-0-9\.]","",$bbox[2])); $north = floatval(ereg_replace("[^-0-9\.]","",$bbox[3])); $bbox="BBOX=$west,$south,$east,$north"; $refreshtime=15; } else { $bbox=""; $refreshtime=10; } ?> Kuvituspyynnölliset artikkelit 1 Kartalla näkyvät 0 1 0 0 http://zache.kapsi.fi/kml/kuvitettavat_bbox.php onStop Kaikki 0 Kaikki 0 0 Kaikki kuvituspyynnölliset artikkelit; ladataan vain kerran. 0 0 http://zache.kapsi.fi/kml/kuvitettavat_bbox.php?$bbox #radioFolderExample "; ?>